Kinara Par (Original Mix)
Lyricist Lyricist
Composer Music Composer
Director Music Director

About This Song

Lyrics:
Kinara par ubhu chhe jigar
Aavi dubva tara ishq na sagar ma

Kinara par ubhu chhe jigar
Aavi dubva tara ishq na sagar ma
A pan chhe khabar tarvaiya sare sara
Nikadi na shakya paachha jivan ma

Tari sathe preet evi mane laagi chhe...More

Release Date

March, 2015

Genre

Romantic, Indie Rock, Folk, Regional

Tags

#love

Comments

5 Comment

user image